Maestri

O’ Sensei Morihei Ueshiba (fondatore dell’ Aikido)


Koichi Tohei Sensei


Yoshigasaki

Yoshigasaki Sensei


 

 

 

 

 

Shihan Bruno Maule

Ref. Naz. CSEN settore AIKIDO

 

Commenti chiusi