image

Raffaldi Carlo

c.n. 2° Dan Ki No Kenkyukai International – Joden Ki Development

Yume Dojo Ki Aikido Pavia – Pavia (PV)

 

 

 

indietro